OBIECTIVELE PROIECTULUI

  • Reducerea consumurilor energetice;

  • Reducerea emisiilor CO2;

  • Reducerea costurilor de operare;

  • Sistem de management al clădirii;

  • Creșterea imaginii bazinului olimpic.