ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

  • Refacere/ modernizare iluminat cu LED;

  • Montarea unor jaluzele exterioare de protecţie;

  • Înlocuirea centralelor termice cu altele noi, cu randament crescut;

  • Instalarea unui sistem de cogenerare (căldură şi energie electrică) de înaltă eficienţă;

  • Montarea unui sistem termodinamic bazat pe panouri solare;

  • Îmbunătățirea controlului automat al ventilației și climatizării;

  • Implementarea unui sistem de management energetic al clădirii;

  • Promovarea serviciilor oferite de bazinul olimpic de înot și creșterea numărului de utilizatori;

  • Activități de realizare a unui website, activități de comunicare si diseminare;

  • Realizare logo bazin si video oficial de diseminare a imaginii si importanței bazinului.